Föreningen Balans Gotland är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening. Föreningen verkar för att oss som har drabbats av affektiva sjukdomar och våra anhöriga. Vi är en patient- och anhörigorganisation för Bipolär sjukdom, Depression, ”utbrändhet”- Utmattningssyndrom samt Dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression). Hos oss får du information, råd och hjälp samt en möjlighet att träffa andra i liknande situationer.

Att mötas, lyssna och ge stöd

Egenerfarna och anhöriga på Gotland erbjuds en mötesplats och möjlighet att delta i föreningens arbete. Få stöd av föreningens övriga medlemmar, träffa andra i liknande situationer. Vårt arbete bygger framförallt på våra egna erfarenheter och engagemang. Vårt säte har vi i Visby och samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.

Vill du bli aktiv i föreningen eller föreslå en aktivitet?

För tillfället har vi inga aktiva grupper.

Vi är framförallt aktiva på Facebook