Postadress:

Föreningen Balans Gotland

c/o Studieförbundet Vuxenskolan Gotland

Norra Hansegatan 14 Visby Sverige 62139

070-430 58 54 eller 0493770821(Pia Öster)

Kontaktpersoner: Simone Gynnemo eller Pia Öster

Aktiviteter arrangeras oftast i Vuxenskolans lokaler: