Vårt uppdrag

Föreningen Balans Gotland är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening.

Föreningen verkar för att de som främst drabbats av affektiva sjukdomar samt deras närstående.

Föreningen Balans Gotlands ändamål är:

  • att vara ett stöd för de drabbade och närstående samt att tillvarata deras intressen
  • att erbjuda mötesplatser och sprida information och kunskap för att öka förståelsen, acceptansen och respekten för de drabbabde och öka möjligheten att tillvarata deras resurser.
  • att arbeta intressepolitiskt och förbättra vården.

 Organisation

Riksförbundet Balans förstärker och tar sig nya utmaningar! Under 2012 fick Balans statsbidrag och bygger ut en  mångsidig organisations- och arbetsform, anpassad till 2010-talet. Idag finns vi i Stockholm, Uppsala, Gävle, Lund, Västerås och flera städer är på väg att ansluta.

Vi inbjuder företag att stödja oss och en samhällsutveckling där många människor får plats.

Föreningen Balans Gotland är ansluten till Riksförbundet Balans och skall verka i Gotlands län inom ramen för förbundets stadgar.

Föreningen Balans Gotland har följande uppgifter:

  • Verka för att medlemmar inom Gotlands län får tillgång till social gemenskap.
  • Bevaka Föreningen Balans Gotlands intressen gentemot lokala myndigheter och organ.
  • Företräda föreningen Balans Gotland i samarbete med andra organisationer på lokal och regional nivå.

Vi utgår alltid från att individen är en resurs och har kapacitet att finna vägar för återhämtning.

Styrelsemedlemmar

Simone Gynnemo, ordförande.

Ålder, född 1956

Diagnos, 2009. Men i backspegeln har jag varit bipolär sedan 16-årsåldern.

Mitt mål med föreningen, det finns så mycket att göra. Vi behöver arbeta mycket med att informera. Egentligen kan jag bara instämma med Åsa.

Andra intressen, min man Per och vår lilla familj med katterna Simson och Yatzi, båda av rasen Cornish Rex. Det är roligast att skriva, sticka och förenigen Balans tar en del tid eftersom jag sitter i Riksstyrelsen. Pilgrimsvandringar och relationspedagogiska frågor.

 

Namn: Åsa Sandvall

Ålder: 49

Diagnos när: svårt att säga egentligen, men konstaterad av läkare runt 2002

Mitt mål med arbetet i föreningen: Allt! Finns så mycket att jobba för; bättre läkemedel, bättre bemötande, mer information och kunskap i samhället, bättre vård överhuvudtaget. Likadana riktlinjer nationellt hos vårdgivare och Försäkringskassa.

Andra intressen: Ojojoj! Nästan lättare tala om vad jag inte gillar! Men just

nu väldigt inne på raw food. Att sticka och virka, cykla, simma, fågelskåda,

smida och måla och litteratur är andra stora intressen. Och så mina två

små barnbarn förstås, 1 1/2 och 6 år gamla!

Föreningens stadgar

dsfad